Karellen

Lífsleikni

Lífsleikni er getan til að aðlagast mismunandi aðstæðum á jákvæðan og uppbygginlegan hátt og að takast á við kröfur og viðfangsefni daglegs lífs

Í vinnustundum í lífsleiknikennslu er yfirmarkmiðið að:

  • Hafa gaman saman
  • Tryggja gildi margbreytileikans, að hann sé virtur og umburðarlyndi sé fyrir því að barnahópurinn er samsettur af einstaklingum með mismunandi einkenni og styrkleika
  • Börnin efli og styrki sjálfsmynd sína og finni styrkleika sína
  • Börnin byggi upp jákvæðan skólabrag sem einkennist meðal annars af umburðalyndi og virðingu
  • Börnin fyrirbyggi og læri að bregðast við einelti

Skipulagðar vinnustundir í lífsleikni eru í 10 vikur í senn á haustönn og vorönn.

© 2016 - 2024 Karellen