Karellen

Stærðfræði og rúmskynjun

Í stærðfræði og rúmskynjun er megin áhersla lögð á skilning og túlkun og merkingu talna, talnagilda, mælieininga, forma og

tákna.

  • Í vinnustundum í stærðfræði og rúmskynjun er yfirmarkmiðið að:
  • Hafa gaman saman
  • Börnin kynnist fjölbreytilegum formum og mynstrum í umhverfi sínu og nái töku á að yfirfæra í daglegu lífi/ leik
  • Börnin öðlist skilning á tölum og geti yfirfært og túlkað talnagildi
  • Börnin kynnist einföldum mælingum og mælieiningum og nái tökum á að beita þeim

Skipulagðar vinnustundir í stærðfræði og rúmskynjun eru í 10 vikur í senn á haustönn og vorönn.


© 2016 - 2024 Karellen