Útgefið efni

Hér má sjá pdf útgáfur af efni sem leikskólinn hefur gefið út s.s. skólanámskrá, læsisstefnu, niðurstöðum foreldrakannanna, árs- og matsskýrslur, þróunarverkefnum sem hafa verið unnin í leikskólanum og öðru efni sem leikskólinn hefur gefið út síðustu ár. Einnig má sjá stefnur í ýmsum málaflokkum sem Garðabær hefur sett sér, sjá hér neðar undir stefnur Garðabæjar.

Ársskýrslur

Ársskýrsla Hæðarbóls 2015-2016

Ársskýrsla Hæðarbóls 2016-2017

Ársskýrsla Hæðarbóls 2017

Ársskýrsla Hæðarból 2018 til 2019


Aðlögun

Velkomin í leikskólann Hæðarból, móttökuáætlun


Foreldrakannanir

Foreldrakönnun skólapúlsins vor 2015

Foreldrakönnun Skólapúlsins vor 2017

Foreldrakönnun Skólapúlsins vor 2019


Einkunnarorð/ gildin í leikskólastarfinu

Hér má sjá veggspjald með einkunnarorðum/ gildum í leikskólastarfinu


Raddir barna

Raddir barna um líðan í leikskólanum haust 2019

Raddir barna um liðan í leikskólanum vor 2019

Raddir barna um, líðan í leikskólanum haust 2018


Læsisstefna

Læsisstefna Hæðarbóls


Matsáætlanir

Matsáætlun 2017 til 2018

Mat og starfsáætlun Hæðarbóls 2018 til 2019

Mats og starfsskýrsa skólaársins 2019 til 2020


Símenntunaráætlanir

Símenntunaráætlun 2019 til 2020


Skýrslur

Aðgerðaráætlun gegn einelti í leikskólanu Hæðarbóli

Jafnréttisáætlun Hæðarbóls

Móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn

Upplýsingaöryggisstefna Hæðarbóls

Viðbragðsáætlun Hæðarbóls vegna alvarlegra slysa, dauðsfalla eða annarra áfalla

Ytra mat Menntamálastofnunar á leikskólanum Hæðarbóli

Hér má sjá umbótaáætlun hHðarbóls vegna ytra mats menntamálastofnunar


Skólanamskrá

Skólanámskrá Hæðarbóls


Viðbragðsáætlun leikskólans Hæðarbóls

Hér má sjá viðbragðsáætlun Hæðarból


Þróunarverkefni

Vináttuverkefni Barnaheilla, verkefni unnið skólaárið 2016-2017

Aukin þátttaka barna í ákvörðunum og vinnubrögðum,verkefni unnið skólaárið 20165 og 2016

Barnakór Hæðarbóls, verkefni unnið skólaárið 2017 til 2018

Það er ekki spurning, heimspekilega samræða, verkefni unnið skólaárið 2016 og 2017


Reglur fyrir leik- og grunnskóla settar af stjórnsýslu Garðabæjar

Hér má sjá reglur um mynda- og hljóðupptökur í leik- og grunnskólum og tónlistaskóla Garðabæjar

Hér má sjá verklagsreglur Garðabæjar við öryggisbresti.pdf


Stefnur Garðabæjar

Skólastefna Garðabæjar

Fjölmenningarstefna Garðabæjar

Fjölskyldustefna Garðabæjar

Forvarnastefna Garðabæjar

Lýðheilsustefna Garðabæjar

Mannauðsstefna Garðabæjar

Persónuverndarstefna Garðabæjar

Framkvæmdaáætlun jafnréttisstefnu Garðabæjar 2019-2022


Velferð barna í Garðabæ

Velferð barna í Garðabæ er verkefni sem stuðlar að samvinnu allra skólastofnanna og íþrótta- og tómstundafélaga um heildstæða stefnu er varðar jafnrétti, kynheilbrigði og velferð barna. Markmið þess er að samhæfa verklag og vinnubrögð allra sem vinna með börnum og unglingum í bænum þegar grunur kviknar um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun. Hér má sjá verkferlana sem stuðst er við ef grunur vaknar um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna.


Verferlar

Verkferill við móttöku nýrra starfsmanna á deildum


Áhugavert efni

Hér má sjá sjá Handbók leikskóla um velferð og öryggi barna í leikskólum sem Mennta- og menningarráðuneytið gaf út 2014 en markmið hennar er að verð leiðbeinandi fyrir sveitarstjórnir, rekstraraðila, skólastjórnendur, kennara og aðra sem starfa í leikskólum um velferð og öryggi barna í leikskólum. Handókin fjallar um mikilvægð ýmis konar forvarna með það fyrir augum að tryggja sem best öryggi og velferð barna og hvernig skuli bregðast við slysum og áföllum af ýmsu tagi sem geta komið upp í daglegur starfi leikskóla.

Hér má sjá handbók foreldrarráða í leikskólum gefin út af Heimili og skóla


Lög og reglugerðir

Lög um leikskóla má sjá á slóðinni https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html

Reglugerð með starfsemi leikskóla má sjá á slóðinni https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/15566

Barnaverndarlög má sjá á slóðinni https://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html

© 2016 - 2021 Karellen