Útgefið efni

Hér má sjá pdf útgáfur af efni sem leikskólinn hefur gefið út s.s. skólanámskrá, læsisstefnu, niðurstöðum foreldrakannanna, árs- og matsskýrslur, þróunarverkefnum sem hafa verið unnin í leikskólanum og öðru efni sem leikskólinn hefur gefið út síðustu ár

Ársskýrslur

Ársskýrsla 2015 til 2016

Ársskýrsla 2016 til 2017

Ársskýrsla 2017 til 2018

Ársskýrsla 2018 til 2019

Aðlögun

Velkomin í leikskólann Hæðarból_móttökuáætlun


Foreldrakannanir

Foreldrakönnunar 2019

Foreldrakönnun 2017

Foreldrakönnun 2015


Raddir barna

Raddir barna um liðan í leikskólanum vor 2019

Raddir barna um líðan í leikskólanum haust 2018


Læsisstefna

Læsisstefna Hæðarbóls


Matsáætlanir

Matsáæltun 2017 til 2018

Matsáætlun 2018 til 2019

Mats-og starfsáætlun skólaársins 2019 til 2020


Símenntunaráætlanir

Símenntunaráætlun 2019 til 2020


Skýrslur

Viðbragðsáætlun Hæðarbóls vegna alvarlegra slysa, dauðsfalla eða annarra áfalla.pdf

Aðgerðaráætlun gegn einelti

Jafnréttisáætlun Hæðarbóls.pdf

Móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn

Upplýsingaöryggisstefna Hæðarbóls.pdfSkólanamskrá

Skólanámskrá


Þróunarverkefni

Vináttuverkefni Barnaheilla, verkefni unnið skólaárið 2016-2017

Aukin þátttaka barna í ákvörðunum og vinnubrögðum, verkefni unnið skólaárið 2015 og 2016

Það er ekki spurning, heimspekilega samræða, verkefni unnið skólaárið 2016 og 2017

Barnakór Hæðarbóls, verkefni unnið skólaárið 2017 til 2018


Stefnur Garðabæjar

Skólastefna Garðabæjar

Fjölmenningarstefna Garðabæjar

Fjölskyldustefna Garðabæjar

Forvarnastefna Garðabæjar

Lýðheilsustefna Garðabæjar

Mannauðsstefna Garðabæjar

Persónuverndarstefna Garðabæjar


Áhugavert efni

Hér má sjá sjá Handbók leikskóla um velferð og öryggi barna í leikskólum sem Mennta- og menningarráðuneytið gaf út 2014 en markmið hennar er að verð leiðbeinandi fyrir sveitarstjórnir, rekstraraðila, skólastjórnendur, kennara og aðra sem starfa í leikskólum um velferð og öryggi barna í leikskólum. Handókin fjallar um mikilvægð ýmis konar forvarna með það fyrir augum að tryggja sem best öryggi og velferð barna og hvernig skuli bregðast við slysum og áföllum af ýmsu tagi sem geta komið upp í daglegur starfi leikskóla.

Hér má sjá handbók foreldrarráða í leikskólum gegin út af Heimili og skóla


© 2016 - 2019 Karellen