Útgefið efni

Hér má sjá pdf útgáfur af efni sem leikskólinn hefur gefið út s.s. skólanámskrá, læsisstefnu, niðurstöðum foreldrakannanna, árs- og matsskýrslur, þróunarverkefnum sem hafa verið unnin í leikskólanum og öðru efni sem leikskólinn hefur gefið út síðustu ár. Einnig má sjá stefnur í ýmsum málaflokkum sem Garðabær hefur sett sér, sjá hér neðar undir stefnur Garðabæjar.

Ársskýrslur

Ársskýrsla Hæðarbóls 2015-2016

Ársskýrsla Hæðarbóls 2016-2017

Ársskýrsla Hæðarbóls 2017

Ársskýrsla Hæðarból 2018 til 2019Aðlögun

Velkomin í leikskólann Hæðarból, móttökuáætlun


Foreldrakannanir

Foreldrakönnun skólapúlsins vor 2015

Foreldrakönnun Skólapúlsins vor 2017

Foreldrakönnun Skólapúlsins vor 2019


Raddir barna

Raddir barna um liðan í leikskólanum vor 2019

Raddir barna um, líðan í leikskólanum haust 2018Læsisstefna

Læsisstefna HæðarbólsMatsáætlanir

Matsáætlun 2017 til 2018

Mat og starfsáætlun Hæðarbóls 2018 til 2019

Mats og starfsskýrsa skólaársins 2019 til 2020


Símenntunaráætlanir

Símenntunaráætlun 2019 til 2020


Skýrslur

Viðbragðsáætlun hæðarbóls vegna alvarlegra slysa, dauðsfalla eða annarra áfalla

Aðgerðaráætlun gegn einelti í leikskólanu hæðarbóli

Jafnréttisáætlun Hæðarbóls

Móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn

Upplýsingaöryggisstefna Hæðarbóls


Skólanamskrá

Skólanámskrá Hæðarbóls


Þróunarverkefni

Vináttuverkefni Barnaheilla, verkefni unnið skólaárið 2016-2017

Aukin þátttaka barna í ákvörðunum og vinnubrögðum,verkefni unnið skólaárið 20165 og 2016

Barnakór Hæðarbóls, verkefni unnið skólaárið 2017 til 2018

Það er ekki spurning, heimspekilega samræða, verkefni unnið skólaárið 2016 og 2017


Stefnur Garðabæjar

Skólastefna Garðabæjar

Fjölmenningarstefna Garðabæjar

Fjölskyldustefna Garðabæjar

Forvarnastefna Garðabæjar

Lýðheilsustefna Garðabæjar

Mannauðsstefna Garðabæjar

Persónuverndarstefna Garðabæjar

Framkvæmdaáætlun jafnréttisstefnu Garðabæjar 2019-2022


Áhugavert efni

Hér má sjá sjá Handbók leikskóla um velferð og öryggi barna í leikskólum sem Mennta- og menningarráðuneytið gaf út 2014 en markmið hennar er að verð leiðbeinandi fyrir sveitarstjórnir, rekstraraðila, skólastjórnendur, kennara og aðra sem starfa í leikskólum um velferð og öryggi barna í leikskólum. Handókin fjallar um mikilvægð ýmis konar forvarna með það fyrir augum að tryggja sem best öryggi og velferð barna og hvernig skuli bregðast við slysum og áföllum af ýmsu tagi sem geta komið upp í daglegur starfi leikskóla.

Hér má sjá handbók foreldrarráða í leikskólum gefin út af Heimili og skóla


Lög og reglugerðir

Lög um leikskóla má sjá á slóðinni https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html

Reglugerð með starfsemi leikskóla má sjá á slóðinni https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/15566

Barnaverndarlög má sjá á slóðinni https://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html

© 2016 - 2020 Karellen